ประกาศสอบราคา

28/01/2562 :

รายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติสั่งซื้อจ้าง   

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย ลแะกายภาพบำบัด   

 

 

07/01/2562 :

แบบสรุปผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธ.ค.๖๑

 

แบบสรุปผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) กลุ่มบริหารงานทั่วไป ธ.ค.๖๑ 

 

 

15/01/2562 :

เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๒  

 

 

26/12/2561

กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

17/12/2561 :

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561

25/12/2561 :

ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาตู้อบเด็ก

17/12/2561 :

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย และกายภาพบำบัด

  

11/12/2561 :

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปีงบ 2560

 เดือนตุลาคม ปี2560
 เดือนพฤศจิกายน ปี2560
 เดือนธันวาคม ปี2560
 เดือนมกราคม ปี2561
 เดือนกุมพาพันธ์ ปี2561
 เดือนมีนาคม ปี2561
 เดือนมเมษายน ปี2561
 เดือนพฤษภาคม ปี2561
 เดือนมิถุนายน ปี2561
 เดือนมกรกฏาคม ปี2561
 เดือนสิงหาคม ปี2561
 เดือนกันยายน ปี2561

 

 

4/12/2561 :

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานพัสดุ ปีงบ 2560

 เดือนตุลาคม ปี2560
 เดือนพฤศจิกายน ปี2560
 เดือนธันวาคม ปี2560
 เดือนมกราคม ปี2561
 เดือนกุมพาพันธ์ ปี2561
 เดือนมีนาคม ปี2561
 เดือนมเมษายน ปี2561
 เดือนพฤษภาคม ปี2561
 เดือนมิถุนายน ปี2561
 เดือนมกรกฏาคม ปี2561
 เดือนสิงหาคม ปี2561
 เดือนกันยายน ปี2561

 

 

ประกาศรับสมัครงาน

26/08/2561 :

ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

1.ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร     1 อัตรา

2.ตำแหน่งพนักรักษาความปลอดภัย    1 อัตรา 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมย์ ร่วมต้านทุจริต

โรงพยาบาลนาโยง ประกาศเจนตนารมย์ ร่วมรณรงค์ต้านทุจริต 

 

SP_READ_MORE

โรงพยาบาลนาโยง ประกาศเจตนารมย์ ร่วมต้านทุจริต

โรงพยาบาลนาโยง ประกาศเจนตนารมย์ ร่วมรณรงค์ต้านทุจริต

 

SP_READ_MORE

โรงพยาบาลนาโยง ประกาศเจตนารมย์ ร่วมต้านทุจริต

โรงพยาบาลนาโยง ประกาศเจนตนารมย์ ร่วมรณรงค์ต้านทุจริต

SP_READ_MORE

บริการตรวจหู คอ จมูก

โรงพยาบาลนาโยง นำโดยนพ.วิฑูรย์ เหลืองดิลก ( นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ) ,นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา ( นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ) , นายธีระศักดิ์ มักคุ้น ( นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา ) , นายอาเนช โออิน ( นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ) ดูการเปิดให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางคลินิก หู คอ จมูก รักษาโดย นพ.ตุลากานต์ มักคุ้น แพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลตรัง
SP_READ_MORE

รณรงค์สวมหมวก

ประชาสัมพันธ์   

SP_READ_MORE

รณรงค์ให้วัคซีนโรคคอตีบ

ขอเชิญทุกท่านที่มีอายุระหว่าง 20 – 50 ปี รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก – คอตีบฟรี!!

 

ทุกสิทธิ์ ทุกเชื้อชาติในโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

 

SP_READ_MORE

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายเลิศรัตน์ เอกสถาพรสกุล

ขอเชิญทุกท่านที่มีอายุระหว่าง 20 – 50 ปี รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก – คอตีบฟรี!!

 

ทุกสิทธิ์ ทุกเชื้อชาติในโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

 

กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรครณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบในกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 20-50 ปี ทั่วประเทศรวม 28 ล้านโด๊ส โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ถือว่าเป็นครั้งยิ่งใหญ่ในโลกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นของขวัญปีใหม่ 2558เพื่อป้องกันควบคุมโรค ในระยะยาวของประเทศไทย 

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในปีงบประมาณ 2558 นี้ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบในกลุ่มผู้ใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ   2 เมษายน 2558 และเป็นของขวัญปีใหม่ 2558 แก่ประชาชนไทย เป็นระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณีพิเศษ เนื่องจากในปี พ.ศ.2553 - 2555 มีการระบาดโรคคอตีบที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนล่าง มีแนวโน้มขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ จากการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่อายุระหว่าง 20-50 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกิดก่อนที่ประเทศไทยเริ่มแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กระดับชาติ ใน พ.ศ. 2520 จึงเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนชนิดนี้ จึงมีระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบไม่เพียงพอ 

นอกจากนี้ ยังพบการระบาดของโรคคอตีบในประเทศเพื่อนบ้าน เช่นลาวและเมียนมาร์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งจะมีประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางเข้าออกประเทศไทย จึงมีความเสี่ยงนำเชื้อโรคคอตีบมาแพร่ระบาดได้ ที่ผ่านมาไทยใช้วัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคป้องกันโรคติดต่อ ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน พบว่าประสบผลสำเร็จในระดับสูง ไทยปลอดโรคโปลิโอตั้งแต่ปี 2540กำจัดโรคบาดทะยักในเด็กแรกเกิดได้ตามเป้าหมาย ได้รับการชื่นชมจากองค์การอนามัยโลกและคณะผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

 

“โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบในผู้ใหญ่ครั้งนี้ มีเป้าหมายฉีดให้ผู้ใหญ่อายุ 20-50 ปี ซึ่งทั่วประเทศมีประมาณ 28 ล้านคนทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นับว่าเป็นโครงการที่ใหญ่สุดในโลก ถือเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีประเทศใดทำได้มาก่อน ซึ่งจะเป็นการป้องกันควบคุมโรคในระยะยาวของประเทศไทยที่ได้ผลด้วย โดยจะเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป” ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ กล่าว

 

ทางด้านนายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้นำร่องฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบในผู้ใหญ่ที่จังหวัดมุกดาหารเป็นพื้นที่แรก เมื่อเดือนมีนาคม 2557 ประสบผลสำเร็จอย่างสูง  สามารถให้บริการวัคซีนครอบคลุมถึงร้อยละ 93 ขณะนี้ได้ขยายฉีดเต็มพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เหลือ  19 จังหวัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นมา มีประชาชนอายุ 20-50 ปีทั้งหมด 6 ล้านกว่าคน จนถึงขณะนี้ฉีดไปแล้วร้อยละ 55 มีหลายจังหวัด เช่น เลย หนองบัวลำภู ฉีดครอบคลุมไปแล้วร้อยละ 85 และจะขยายฉีดในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้อีก 57 จังหวัด ตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2558

 

นายแพทย์โสภณกล่าวต่อว่า วัคซีนที่ใช้ฉีดครั้งนี้ เป็นวัคซีนรวม ฉีด 1 ครั้ง มีภูมิต้านทานโรค 2 โรค  คือโรคคอตีบและบาดทะยัก โรคคอตีบเป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจ ทำให้เกิดการอักเสบ และมีแผ่นเยื่อในลำคอ รายที่รุนแรงจะทำให้ทางเดินหายใจตีบตัน อาจทำให้เสียชีวิตได้ จากพิษของเชื้อทำอันตรายต่อกล้ามเนื้อหัวใจและเส้นประสาทส่วนปลาย ในปี 2557 ทั่วประเทศป่วย 16 ราย เสียชีวิต 4 ราย

 

Login Form

System Link

 

 

 

 

Scroll to top