ประกาศสอบราคา

15/01/2562 :

เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๒  

 

 

28/01/2562 :

รายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติสั่งซื้อจ้าง   

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย ลแะกายภาพบำบัด   

 

 

31/01/2562 :

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ    

 

 

22/02/2562 :

ประกาศผู้ชนะประกวดเสนอราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน ๑ รายการ    

 

 

21/02/2562 :

ประกาศมาตรการกลไก หรือระบบในการป้องกันการับสินบน    

 

 

11/04/2562 :

สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย และกายภาพบำบัด     

 

 

05/06/2562 :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงทางลาด และราวจับระหว่างอาคาร     

 

 

03/07/2562 :

การนำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางลาด และราวจับระหว่างอาคารโรงพยาบาลนาโยง  

 

 

05/08/2562 :

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลนาโยง    

 

 

ประกาศรับสมัครงาน

19/03/2562 :

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน   

 

 

29/03/2562 :

ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน   

 

 

15/05/2562 :

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน   

 

 

02/07/2562 :

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลภายนอกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   

 

 

12/07/2562 :

ประกาศผลคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลภายนอกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   

 

 

15/07/2562 :

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลภายนอกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   

 

 

26/07/2562 :

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ   

 

 

06/08/2562 :

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  

 

 

13/08/2562 :

ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ๒ อัตรา 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  

 

 


  

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมย์ ร่วมต้านทุจริต

โรงพยาบาลนาโยง ประกาศเจนตนารมย์ ร่วมรณรงค์ต้านทุจริต 

 

SP_READ_MORE

โรงพยาบาลนาโยง ประกาศเจตนารมย์ ร่วมต้านทุจริต

โรงพยาบาลนาโยง ประกาศเจนตนารมย์ ร่วมรณรงค์ต้านทุจริต

 

SP_READ_MORE

โรงพยาบาลนาโยง ประกาศเจตนารมย์ ร่วมต้านทุจริต

โรงพยาบาลนาโยง ประกาศเจนตนารมย์ ร่วมรณรงค์ต้านทุจริต

SP_READ_MORE

บริการตรวจหู คอ จมูก

โรงพยาบาลนาโยง นำโดยนพ.วิฑูรย์ เหลืองดิลก ( นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ) ,นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา ( นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ) , นายธีระศักดิ์ มักคุ้น ( นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา ) , นายอาเนช โออิน ( นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ) ดูการเปิดให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางคลินิก หู คอ จมูก รักษาโดย นพ.ตุลากานต์ มักคุ้น แพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลตรัง
SP_READ_MORE

รณรงค์สวมหมวก

ประชาสัมพันธ์   

SP_READ_MORE

รณรงค์ให้วัคซีนโรคคอตีบ

ขอเชิญทุกท่านที่มีอายุระหว่าง 20 – 50 ปี รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก – คอตีบฟรี!!

 

ทุกสิทธิ์ ทุกเชื้อชาติในโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

 

SP_READ_MORE

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายเลิศรัตน์ เอกสถาพรสกุล

กลางเดือนพฤษภาคม องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) รายงานถึงอายุขัยเฉลี่ย (Life Expectancy) ของคนในโลกว่า เด็กผู้หญิงที่เกิดปี 2012 จะมีอายุยืน 73 ปี ส่วนเด็กผู้ชายที่เกิดปีเดียวกัน จะมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ 68 ปี

 

 

องค์การอนามัยโลกบอกว่า เป็นข่าวดีเพราะอายุขัยเฉลี่ยของคนในโลกเพิ่มขึ้นถึง 6 ปี เมื่อเทียบกับการคาดการณ์อายุขัยเฉลี่ยครั้งก่อนของเด็กที่เกิดในปี 1990 เหตุผลหลัก 3 ประการที่ทำให้อายุขัยเฉลี่ยของคนในโลกเราเพิ่มขึ้นเพราะวิวัฒนาการทางการแพทย์ช่วยให้จำนวนเด็กที่เสียชีวิตก่อนอายุครบ 5 ปี ในประเทศที่ยากจนมีจำนวนลดลง สำหรับประเทศที่ร่ำรวย จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจหรือเส้นโลหิตในสมองแตกก่อนอายุ 60 ปี ก็มีจำนวนลดลง

นอกจากนี้ การที่หลายประเทศมีจำนวนคนสูบบุหรี่ลดลงก็ช่วยให้มีชีวิตยืนยาวขึ้น แต่หากเปรียบเทียบอายุขัยเฉลี่ยของเด็กที่เกิดปี 2012 ในประเทศร่ำรวย กับประเทศที่ยากจนจะเห็นว่ามีช่องว่างห่างกันมาก เด็กผู้หญิงที่เกิดในประเทศร่ำรวยมีอายุยืนถึง 82 ปี ในขณะที่ประเทศยากจน เด็กผู้หญิงมีอายุขัยเฉลี่ย 63 ปี ต่างกันเกือบ 20 ปี

ส่วนเด็กผู้ชายที่เกิดปี 2012 ในประเทศร่ำรวยมีอายุขัยเฉลี่ย 76 ปี ประเทศยากจน 60 ปี สำหรับประเทศไทย อายุขัยของเด็กเกิดปี 2012 สูงกว่าอายุขัยโดยเฉลี่ยของคนทั้งโลก โดยเด็กผู้หญิงไทยเฉลี่ยแล้วจะมีอายุ 79 ปี ส่วนเด็กผู้ชายไทย 71 ปี ประเทศที่อายุขัยเฉลี่ยของผู้หญิงสูงที่สุดในโลกคือญี่ปุ่น 87 ปี ส่วนผู้ชายอายุยืนที่สุดในโลกคือไอซ์แลนด์ 81.2 ปี

ถามว่าทำไมผู้หญิงทั่วโลกถึงอายุยืนกว่าผู้ชาย เรื่องนี้นักวิจัยหลายสถาบันสรุปไว้ใกล้เคียงกันว่า เหตุผลสำคัญ คือผู้หญิงใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง ใส่ใจสุขภาพมากกว่าผู้ชาย ดื่มเหล้า สูบบุหรี่น้อยกว่า และเลือกทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า

นอกจากนั้น เรื่องการรับมือกับความ เครียดยามมีเรื่องวิตกกังวล ทุกข์ใจ ผู้หญิงมักจะพูดระบายออกมาให้คนอื่นได้รับรู้ ช่วยคลายเครียดได้อย่างมาก แต่ผู้ชายหากมีเรื่องเครียด มักจะเก็บไว้ในใจคนเดียว ไม่ต้องการบ่นให้ใครฟังเพราะไม่อยากให้คนอื่นคิดว่าตัวเองอ่อนแอ เมื่อสะสมความเครียดไว้นานๆ ก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งกายและใจ

จากข้อมูลล่าสุดขององค์การสหประชาชาติ ในปี 2012 อายุขัยเฉลี่ยของพลเมืองโลกคือ 70 ปี คนไทยมีอายุขัยสูงกว่าค่าเฉลี่ยคืออายุ 77 ปี นับเป็นชาติที่มีอายุยืนเป็นอันดับ 83 ของโลก ส่วนอับดับ 1 นั้นเป็นของแชมป์ตลอดกาลคือคนญี่ปุ่น มีอายุขัยเฉลี่ย 87 ปี ฟังดูแล้วการมีชีวิตอยู่บนโลก 87 ปี นั้นยาวนานมาก แต่คนเราก็ยังอยากมีอายุยืนยาวกว่านี้

มีการทำโพลโดย Pew Research Center สำรวจความปรารถนาของผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา 2,012 คน ว่าอยากมีอายุยืนยาวถึงกี่ปี ปรากฏว่าได้ค่าเฉลี่ยออกมา 90 ปี เท่ากับขอยืดชีวิตไปอีก 10 ปี จากอายุขัยเฉลี่ยของคนอเมริกันในปัจุจุบัน 80 ปี

เมื่อถามต่อว่าอยากมีชีวิตยืนยาวอยู่จนถึงอายุ 120 ปีหรือไม่หากมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยต่ออายุได้เป็นร้อยปี ผลออกมาว่า 56 เปอร์เซ็นต์บอกว่า ไม่สนใจที่จะมีชีวิตยืนยาวขึ้นหากต้องพึ่งพาเทคโนโลยีทางการแพทย์

สตีฟ จ็อบส์ ที่จากไปในวัยเพียง 56 ปี ให้คำคมกับบัณฑิตใหม่ของมหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ดปี 2005 ว่า " Live each day as if it was your la st." หรือ"ใช้ชีวิตแต่ละวันให้เหมือนว่าเป็นวันสุดท้ายของชีวิต"

จ็อบส์กล่าวว่า ตลอดเวลา 33 ปีที่ผ่านมา ทุกเช้าที่ตื่นขึ้น เขาจะมองตัวเองในกระจกเงาและถามตัวเองว่า หากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต เขาจะทำในสิ่งที่เขาตั้งใจจะทำในวันนี้หรือไม่ เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาตอบตัวเองว่าไม่ ติดต่อกันหลายวัน นั่นหมายความว่าเขาต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตแล้ว

อายุเป็นเรื่องของตัวเลข หากมีอายุยืนยาว แต่ใช้ชีวิตอย่างไร้สุข ไม่ทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น ชีวิตที่มีอยู่แต่ละวันก็เปล่าประโยชน์ การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกวัน มีเป้าหมายในชีวิต มีประโยชน์ต่อสังคม ถือเป็นการใช้ชีวิตที่มีคุณค่า ไม่ว่าอายุขัยจะหมดลงเมื่อไหร่

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Login Form

System Link

 

 

 

 

Scroll to top