ประกาศสอบราคา

06/08/2561 :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกคลอด

 

 

14/03/2561 :

ประกาศประกวดราคาชื้อรถพยาบาล(รถตู้)

 

 

18/01/2561 :

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ

 

 

04/01/2561 :

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560

 

 

21/12/2560 : (2)

ประกาศประกวดราคาชื้อรถพยาบาล(รถตู้)

 

 

20/12/2560 :

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึงฆ่าเชื้อขนาด 800ลิตร

 

 

ประกาศรับสมัครงาน

11/05/2561 :

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  

1.ตำแหน่งนักการยภาพบำบัด 

2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

17/07/2561 :

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  

1.ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด     1 อัตรา

2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์         1 อัตรา 

24/07/2561 :

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  

1.ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด     1 อัตรา

2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์         1 อัตรา 

29/06/2561 :

การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  

1.ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด     1 อัตรา

2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์         1 อัตรา 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมย์ ร่วมต้านทุจริต

โรงพยาบาลนาโยง ประกาศเจนตนารมย์ ร่วมรณรงค์ต้านทุจริต 

 

SP_READ_MORE

โรงพยาบาลนาโยง ประกาศเจตนารมย์ ร่วมต้านทุจริต

โรงพยาบาลนาโยง ประกาศเจนตนารมย์ ร่วมรณรงค์ต้านทุจริต

 

SP_READ_MORE

โรงพยาบาลนาโยง ประกาศเจตนารมย์ ร่วมต้านทุจริต

โรงพยาบาลนาโยง ประกาศเจนตนารมย์ ร่วมรณรงค์ต้านทุจริต

SP_READ_MORE

บริการตรวจหู คอ จมูก

โรงพยาบาลนาโยง นำโดยนพ.วิฑูรย์ เหลืองดิลก ( นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ) ,นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา ( นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ) , นายธีระศักดิ์ มักคุ้น ( นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา ) , นายอาเนช โออิน ( นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ) ดูการเปิดให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางคลินิก หู คอ จมูก รักษาโดย นพ.ตุลากานต์ มักคุ้น แพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลตรัง
SP_READ_MORE

รณรงค์สวมหมวก

ประชาสัมพันธ์   

SP_READ_MORE

รณรงค์ให้วัคซีนโรคคอตีบ

ขอเชิญทุกท่านที่มีอายุระหว่าง 20 – 50 ปี รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก – คอตีบฟรี!!

 

ทุกสิทธิ์ ทุกเชื้อชาติในโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

 

SP_READ_MORE

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายเลิศรัตน์ เอกสถาพรสกุล

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

สำนักโรคติดต่ออุบัตใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข
 1. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012

  องค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization) รายงานพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2557 รวมแล้วผู้ป่วย 852 ราย เสียชีวิต 301 ราย
 2. ไข้หวัดใหญ่ (Seasonal Influenza)

  จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากทุกจังหวัดในประเทศไทย ของสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ 1 มกราคม – 28 กันยายน พ.ศ.2557 พบผู้ป่วย 54,748 ราย เสียชีวิต 59 ราย และยังไม่พบการระบาดรุนแรงในประเทศไทย
 3. สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่-H1N1

  สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่-H1N1
 4. โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) ในแถบแอฟริกาตะวันตก

  โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) ในแถบแอฟริกาตะวันตก
 5. ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สำหรับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข

  ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสำหรับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข

Login Form

System Link

 

 

 

Scroll to top