โรงพยาบาลนาโยง ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.nayonghospital.com/ Thu, 20 Jun 2024 16:07:40 ดนตรี กีฬา วิเคราะห์การทำงาน http://www.nayonghospital.com//?name=news&file=readnews&id=8 http://www.nayonghospital.com//http://www.nayonghospital.com//icon/news_1562225922.jpg

ผลวิจัยโดยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ JOBTOPGUN และ SUPER Resume สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างทักษะที่ได้จากการเล่นดนตรี กีฬา งานอดิเรก กับทักษะความสามารถในการทำงาน ผลการวิจัยชี้ว่า ดนตรี กีฬา งานอดิเรก มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาทักษะความสา 1562225922 รณรงค์สวมหมวกนิรภัย100% http://www.nayonghospital.com//?name=news&file=readnews&id=7 http://www.nayonghospital.com//http://www.nayonghospital.com//icon/news_1562221303.jpg

จากสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนน สถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากการขับขี่ยานพาหนะสองล้อ เช่น รถจักรยานยนต์ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากอาการบาดเจ็บที่ศีรษะ สิ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างมีประสิ 1562221303