ชื่อ - นามสกุล :นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ
ตำแหน่ง :นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโยง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :